LÄS DETTA FÖRST!

 

Följ denna instruktion noggrant steg för steg, annars tar tältuppsättningen dubbelt längre tid.

 

Hela arbetsstyrkan bör läsa denna instruktion gemensamt innan man börjar sätta upp tältet, så sparar man mycket tid och arbete.

Benny Ojala 040 529 4488

  

REGLER

 

Kunden ansvarar för tältet.

 

Den som hyr tältet skall lämna det  tillbaka komplett, helt, rent och torrt.

I annat fall betalar kunden extra ersättning till Närpes Skolmusikkår för iståndsättandet.

 

Rören till de tre tälten skall sorteras var för sig på vagnen, och alla bultar, muttrar och snören sättas i sina lådor.

 

Dukarna får inte dras längs marken och smutsas ner. Trampa inte på dukarna. Hantera inte dukarna med smutsiga fingrar.

 

Man får inte elda eller grilla i tältet.

 

Om det regnar när tältet tas ner måste man senare breda ut dukarna så att de torkar innan man viker ihop dem. Tältpåsarna får inte stå ute i regnet.

 

Om tältet lämnas att stå över natten så måste alla väggdukar vara på plats så att vinden inte kan ta tag i tältet. Vid behov bör tältet förankras med tyngder.

Denna instruktion skall finnas i skruvlådan när tältet återlämnas.

 

 

UPPSÄTTNING AV TÄLT

  

För att lyfta upp takdelen behövs allra minst tre man som lyfter + en person som sätter i benen, gärna fler. Det går bäst om man är minst sex personer.

 

Alla delar passar ihop! Det behövs inget våld.

 

Det finns tre tält som vardera är 5 x 8 m = 40 m2. Dessa tre kan förenas till en sammanlagd yta på 120 m2.

 

De rör som hör till de tre tälten är märkta med rött, svart eller grönt, ca 15-20 cm runtom rören. Alla delar med en av dessa färger behövs för ett tält.

 

Alla stag är märkta med färg i båda ändar och skall skruvas fast vid fästpunkter med motsvarande färg på stommen.

 

Bultar med rund skalle skall alltid vändas med skallen mot den sida där tältduken ligger emot.

 

Muttrarna skall inte dras fast med skiftnyckel, fingrarna räcker.

På de ställen där det finns plats för två bultar bredvid varandra räcker det med en.

 

Om två eller tre tält ställs bredvid varandra så att en golvyta på 80 m2 eller 120 m2 erhålles, så behövs inga stag eller ”stenfot” som begränsar interiören.

 

 

I stort sett går uppsättningen till såhär:

 

 1. Skruva först ihop takkonstruktionen.
 2. Sätt sedan på takduken.
 3. Lyft upp och sätt i benen och stöttorna.
 4. Skruva fast stenfoten.
 5. Sätt upp väggdukarna. Sy fast tak- och väggdukar.
 6. Sätt upp takrännorna mellan tälten om två eller tre tält står med långsidorna mot varandra.

 

 

 

GÖR SÅHÄR:

 

 1. Skruva ihop B1a och B1b. Detta skall användas för takstolen i mitten.

Skruva ihop 2 st. B2a och B2b. Dessa skall användas för takstolarna i gavlarna. OBS! Skillnad på höger och vänster.

 

 1. Skruva ihop C och D1 för takstolen i mitten.

Skruva ihop 2 st. C och D2 för takstolarna i gavlarna.

Skruva sedan fast C mitt på B1 och B2, och därefter A.

 

 1. Res upp takstolarna och skruva fast kroppåsen G samt väggbanden E.

 

 1. Sätt i stöttorna i taket: Gult till gult och blått till blått.

 

 1. Sätt på takduken och dra ner den ordentligt över varje hörn. Stommens hörnvinklar måste vara räta för att takduken skall passa. Svårigheter att få duken på plats kan också bero på att konstruktionen är skev för att underlaget är ojämnt. Längden på varje ben kan i så fall justeras individuellt.

 

 1. Lyft upp takkonstruktionen i ena sidan och sätt i benen K (knutarna) och L (mitten) på ena långsidan. OBS! Rött mot rött i hörnen. Använd de tre pallarna.

 

 1. Skruva fast stöttorna till benen: Grönt till grönt och svart till svart. (Det måste inte vara stöttor överallt.)

 

 1. Lyft upp andra sidan och sätt i benen K (knutarna) och L (mitten).

OBS! Rött mot rött i hörnen.

 

 1. Skruva fast stöttorna till benen: Grönt till grönt och svart till svart.

 

 1. Skruva ihop Ma och Mb. Lägg Mab (gavel) och O (långsida) som stenfot och skruva fast. Man måste inte ha stenfot runt hela tältet, t.ex. inte där ingången ska vara.

 

 1. Sätt fast takduken med stroppar i väggbandet. Vartannat hål räcker. Häng upp väggdukarna (5 m och 8 m) i väggbandet.

 

 1. Om man har två eller tre tält bredvid varandra så sätter man upp vattenrännorna mellan dem med snören – inte med stroppar. Man  bör dra snören genom varje hål.