Tält & Scen

Uthyrning

Närpes Skolmusikkår äger utrustning som man kan hyra. Prisuppgifter fås från music@narpes.fi eller från Benny Ojala 040 529 4488.
Man kan hyra enbart själva utrustningen, eller så kan skolmusikkåren leverera ett totalpaket som inkluderar hyra, transport och uppsättning/rivning.

Tält

Modultält. Det finns tre tält som vardera är 5 x 8 m (40 m2). Dessa kan sammanställas till större helheter som t.ex. 10 x 8 m (80 m2) eller 15 x 8 m (120 m2).
Lättare metallstomme. Dukar av lättare tältduk med fönster runt om.
Finns färdigt lastat på en bilsläpkärra som bör dras av en större personbil eller pickup.

(Instruktion för tältuppsättning finns längst ner på denna sida.)

Scen av trä

120 scenelement á 116 x 116 cm av vattenfast fanér med metallram. Scenen kan byggas ut till max 160 m2. Ben av trä i fyra olika höjder: 50 cm, 75 cm, 110 cm och 160 cm.
Finns i en container som bör dras upp på en lastbil.

Scen av metall

Metallkonstruktion i 14 moduler 232 x 232 cm. Scenen kan byggas max 75 m2 och max 6 meter hög. Finns i en container som bör dras upp på en lastbil.

Uppsättning av tält, instruktioner

Information och instruktioner om tältet