Information för nybörjare och deras föräldrar

Närpes Skolmusikkår är en av Finlands största och mest kända ungdomsorkestrar, och omfattar idag ca 175 musikanter och drillflickor i åldern 10-18 år. Musikkåren har bl.a. turnerat i ett tiotal länder i Europa, uppträtt för kungar och presidenter, gett ut fyra skivor, uppträtt många gånger i radio och TV och de senaste åren gjort flera shower och många konserter tillsammans med kända artister. Skolmusikkåren grundades 1958 av Frans Mattans. Idag är Anders Teir är heltidsanställd av Närpes stad för att leda musikkåren musikaliskt och administrativt. Styrelseordförande är Kurt Håkans.

Man får hyra ett instrument från musikkåren, och behöver alltså inte skaffa eget instrument om man inte vill. Instrumenthyran är 20 euro per termin. Musikkåren står även för noter, undervisningsmaterial och drillutrustning, samt i ett senare skede uniform.

Varje musikantnybörjare får undervisning en gång i veckan under ca 30 veckor i året. Undervisningen sker vanligen enskilt eller ibland två och två. Om möjligt ges denna lektion under det första året i elevens hemby (inom Närpes). Varje nybörjare får undervisning i orkesterspel en gång i veckan under skolåret.

De elever som får sin undervisning på sitt musikkårsinstrument via Legato får ingen ytterligare instrumentundervisning via musikkåren.

Under vinterhalvåret oktober-mars deltar musikkåren i kostnaderna för transporterna från utbyarna i Närpes till orkesterövningarna i Simhallen. (Detta gäller endast närpesbor. Elever från andra orter transporteras helt på föräldrarnas försorg hela året.)

En musikant får en givande och utvecklande och kanske livslång hobby, nya kamrater och en möjlighet till många unika upplevelser. Musikanten får inte bara grundliga kunskaper på sitt instrument, utan lär sig också disciplin, solidaritet, social samvaro och att fungera i grupp.

När musikanten kommit upp i A-orkestern är han/hon med om t.ex. större konserter med kända artister och konsertturnéer i andra länder.

Varje nybörjare bör allvarligt gå in för att lära sig spela på sitt instrument genom att regelbundet vara med på alla lektioner och övningar och öva hemma. Varje musikant i Närpes Skolmusikkår förväntas öva hemma minst 100 minuter i veckan = ca en kvart om dagen, vilket redovisas med övningsdagbok. Föräldrarnas stöd och uppmuntran är viktigt.

Ifall man av någon orsak måste vara borta från någon lektion eller övning, så måste man alltid säga till på förhand. Man får inte vara borta godtyckligt, eftersom en orkester är en störningskänslig apparat som inte fungerar om vitala stämmor fattas.

Man kan säga att det är frivilligt att vara med i musikkåren, men för dem som är med är det inte frivilligt att vara med på övningarna.

Alla musikanter och drillflickor deltar i medelanskaffningen för verksamheten genom att sälja lotter. Detta är inte frivilligt utan alla gör det solidariskt i den utsträckning som musikkårens styrelse besluter.

Musikkårens medlemsavgift är f.n. 50 euro i året. Man bör lägga märke till att det är obligatoriskt också för föräldrarna att vara medlemmar och betala medlemsavgift. I praktiken är alltså kostnaden för att ha ett barn i musikkåren 150 euro. Har familjen två barn i musikkåren kostar det sammanlagt 200 euro. (De som får sin undervisning på sitt musikkårsinstrument via Legato betalar endast 30 euro, även föräldrarna.)

Alla föräldrar är organiserade i funktionärsgrupper, som handhar det praktiska arbetet vid konserter, basarer o.a. evenemang. Varje grupp är i jobb ca 2-3 gånger per år. Alla föräldrar ställer upp solidariskt eller skaffar själv ersättare vid förhinder.

Föräldrarna bör också givetvis skjutsa sina barn till övningarna vid behov. Brist på transport är i princip inte en godtagbar frånvaroorsak.

Andra fritidsaktiviteter samtidigt?

Många av musikkårens nuvarande medlemmar är också med i andra fritidsaktiviteter. Med litet tidsplanering och flexibilitet från alla inblandade parter går det bra. Ibland krävs dock att man prioriterar musikkåren framför andra aktiviteter, t.ex. vid konserter och viktiga övningar. Den verksamhet som föranleder mest krockar är ishockey, eftersom både musikkåren och hockey har intensiv säsong samtidigt. Men det finns nu ett antal hockeyspelande barn i musikkåren och det har i allmänhet gått bra att kombinera.

Vissa barn spelar redan andra instrument i musikinstitutet Legato. Det är inte meningen att locka bort dem från Legato, men eftersom musikkåren kan sägas vara en “halvkommunal” institution bör alla barn få en chans att komma med. De själva och föräldrarna får sedan avgöra vad som för dem är en lämplig mängd fritidsaktiviteter.

En allmän erfarenhet som gjorts under årens lopp är, att vissa motiverade barn som redan har flera olika saker i veckan hinner också med spelandet, medan andra vill ha få eller inga aktiviteter.

Val av instrument

Alla som börjar spela kommer att genomgå lämplighetstest. Olika personer passar nämligen för olika instrument, beroende på t.ex. tänder, bett o.dyl., och mycket är vunnet om man börjar spela ett instrument som man har goda naturliga förutsättningar för.

Naturligtvis får man också komma med motiverade önskemål om instrument, vilka vi om möjligt försöker uppfylla. Lämplighet och tillgången på instrument och lärare avgör.