Lärare & Ledare

Anders Teir
Trombon & Baryton

Marika Esch
Oboe

Catarina Bergman
Flöjt

Rebecca Skrifvars
Drilledare

Ronnie Jaakkola
Valthorn

Styrelsen 2021

Mikael Snickars, ordförande

Theresa Gull, viceordförande

Linn Snickars

Sofia Klåvus

Ann-Katrin Gull, lärarkårens representant

Sandra Sundlin

Ulf Juslin

Britt-Louise Groos

Annika Wirén

Magnus Pått

 

Benny Ojala, sekreterare