Kontakta oss för mer information!

Närpes Skolmusikkår
Åvägen 13
64200 Närpes
Finland

Musikledare: Anders Teir: 0400-862482
email: music@narpes.fi

Telefon, kansli: +358 (0)40-1600643
Kanslist:  Annlis Klåvus (ons-tors)