Kontakta oss för mer information!

Närpes Skolmusikkår
Simhallsvägen 4
64200 Närpes
Finland

Musikledare Benny Ojala: 040 5294488
email: music@narpes.fi

Kanslist  Annlis Klåvus (ons-tors): 050 4024931