NÄRPES SKOLMUSIKKÅR

 

LOTTERI HÖSTEN 2018

Vinsterna fås från Närpes Skolmusikårs kansli i Närpes Simhall.

Alla vinnare har meddelats per telefon.

 

Lottnummer                       Vinnare                                                    Vinst

3578                                             Anna-Lena Hannus                                               Presentkort från CB Däck

3217                                             Nicole Bonnet                                                        Presentkort från CB Däck

2259                                             Ida Lärka                                                                 Gräsklippare

3978                                             Sune Nordström                                                   Gräsklippare

3171                                             Solveig Mandell                                                     Gräsklippare

2399                                             Joel Nordberg                                                        Verktygsserie

3560                                             Micaela Biström                                                    Verktygsserie

75                                                  Christina Backman                                               Trädgårdstrimmer

2985                                             Petra Heikfolk                                                        Trädgårdstrimmer

2956                                             Helena Bäck                                                           Trädgårdstrimmer

1887                                             Emin Elkas                                                              Trädgårdstrimmer

743                                                Gunilla Sanden                                                      Trädgårdstrimmer

3020                                             Gunnel Räfsbäck                                                   Trädgårdstrimmer

540                                                Alexandra Engelholm                                           Dammsugare